Mobile Music Sequencer

Wherever you are, you can now sketch the outline of a composition and use the ingredients to delicately craft songs on a Yamaha synthesizer, or in Steinberg Cubase.

V3.0: Overview

Mobile Music Sequencer

***V3.0 yayınlandı! *** Dahili patternlar ile bu squencer yapıcı kullanıcının sezgisel olarak besteler yaratmasını sağlıyor. Yaratıcı sürecin bir parçası olarak bölümleri yaratmak ve bu bölümleri şarkıları yaratmak için kullanmak bu uygulama ile daha uyumlu bir sürece dönüşüyor.

Fotoğraftaki renkler ve kaplama gerçek üründeki ile farklılıklar gösterebilir.